ബൊക്കാറോ സ്റ്റീല്‍ പ്ലാന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് കേസില്‍ റാംവിലാസ് പാസ്വാനെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യും

മുന്‍ കേന്ദ്ര ഉരുക്കു മന്ത്രിയും ലോക് ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ റാം വിലാസ് പാസ്വാനെ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീല്‍ പ്ലാന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്