ആർഎസ്എസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആർഎസ്എസ് മാതൃകയിൽ ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടന: ഗാന്ധിജയന്തിക്ക് രക്ഷാബന്ധൻ

നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക്‌ വരാൻ ശ്രമിച്ചവരെയും നേതാക്കളുടെയും ഗ്രൂപ്പിന്റെയും വക്താക്കളായി മാറിയവരെയും മാറ്റിനിർത്തിയായിരിക്കും അംഗത്വമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു...

സ്‌നേഹവും സത്യവും ക്ഷമയും എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചത് രാഹുലില്‍ നിന്നും; രക്ഷാബന്ധന്‍ ദിനത്തില്‍ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി

എല്ലാ കാലത്തും സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങള്‍. ഈ കാലയളവിൽ സ്‌നേഹവും സത്യവും ക്ഷമയും എന്താണെന്ന് ഞാന്‍ പഠിച്ചത്