ഒഴിവുവരുന്ന രാജ്യ സഭാ സീറ്റുകളില്‍ നോട്ടമിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍

ഈ വര്‍ഷം ഒഴിവുവരുന്ന രാജ്യ സഭാ സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്. 68 സീറ്റുകളാണ് ഈ വര്‍ഷം ഒഴിയുക.ഇതില്‍ 19