ആ വാർത്ത പച്ചക്കള്ളം; രാജു നാരായണ സ്വാമിയെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല

സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന...

തന്നെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള നീക്കം കോടികളുടെ അഴിമതി കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ പ്രതികാര നടപടി: രാജു നാരായണ സ്വാമി

തന്നെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു എന്ന കാര്യം പത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.....