“ആദ്യം മൊഴി പറഞ്ഞ സമയത്ത് കോടികളാണ് എനിക്ക് ഓഫര്‍ ചെയ്തത്; ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല; എന്റെ കുഞ്ഞിന് നീതി കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്”; മൂന്നാം സാക്ഷി രാജു

"ആദ്യം മൊഴി പറഞ്ഞ സമയത്ത് കോടികളാണ് എനിക്ക് ഓഫര്‍ ചെയ്തത്; ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല; എന്റെ കുഞ്ഞിന് നീതി കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര

മാറുന്ന ലോകത്ത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പുതുചരിത്രമെഴുതി ഷിബിലി; ഹിന്ദു യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പില്‍ സംസ്‌കരിക്കാനിടം നല്‍കി മുസ്ലീം കുടുംബം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ നിന്നും ഒരു നന്മയുടെ മാതൃക. പിന്നാക്കവിഭാഗക്കാരനായ ഹിന്ദു യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാനിടം നല്‍കി മുസ്ലിം കുടുംബം പുതിയ ലോകത്തിനു

തന്റെ വാര്‍ഡിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ ഓരോ പെണ്‍കുട്ടിക്കും പ്രതിമാസം 200 രൂപവീതം നിക്ഷേപിച്ച് വിവാഹനിധിയുണ്ടാക്കി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് കൗണ്‍സിലര്‍ രാജു

സ്വന്തം ഓണറേറിയത്തില്‍നിന്നുളള തുക സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മംഗല്യനിധിയായി ഏര്‍പ്പെടുത്തി നഗരസഭാകൗണ്‍സിലര്‍ മാതൃകയായി. ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭാകൗണ്‍സിലറും സ്ഥിരം സമിതിഅദ്ധ്യക്ഷനുമായ അവനവഞ്ചേരി