യുഎന്‍ സ്ഥിരാംഗത്വം: ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൗറീഷ്യസിന്റെ പിന്തുണ

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായി ഇന്ത്യയ്ക്കു മൗറീഷ്യസിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നു മൗറീഷ്യസ് പ്രസിഡന്റ് രാജ്‌കേശ്വര്‍ പുര്യാഗ് പറഞ്ഞു. പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ഉദ്ഘാടന