പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി

പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി. കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടാണു ഹൈക്കോടതി ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോവധത്തിനു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭ്യമാക്കും