മമ്മുക്ക… രാജാധിരാജ ഇറക്കാതിരിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലേ…

മമ്മൂട്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള മമ്മൂട്ടി ആരാധകന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയം കണ്ട് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച