രാജ പര്‍വേസ് അഷറഫ് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകും

പാകിസ്താനിലെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി രാജാ പര്‍വേസ് അഷ്‌റഫിന്റെ പേര് പാകിസ്താന്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. മുൻ ഐടി മന്ത്രിയാണു രാജ