കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ രാജ് റെസിഡന്‍സി ബാര്‍ തുറക്കുവാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

മദ്യവിമുക്ത കേരളമെന്ന സ്വപ്‌നത്തില്‍ നിന്നും മദ്യ സമ്പുഷ്ട കേരളം എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ യാത്ര എന്നു തോന്നുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു