റെയില്‍വേയുടെ പുതുക്കിയ മെനുവില്‍ കേരളാ വിഭവങ്ങള്‍ ഔട്ട്

റെയില്‍വെ ഭക്ഷണവില കുത്തനെ കൂട്ടിയ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ മെനു പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പുതുക്കിയ മെനു റെയില്‍വേ