തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രണ്ട് മുന്‍മന്ത്രിമാരുടെ വീടുകളില്‍ വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഡിഎംകെ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് മുന്‍മന്ത്രിമാരുടെ വീടുകളിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്. കഴിഞ്ഞ ഡിഎംകെ മന്ത്രിസഭയില്‍ ആദി ദ്രാവിഡ