രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറയുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് പോലും കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല: കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി

പക്ഷെ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസുകാരും ഈ ആവശ്യവുമായി തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍പറയുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.