ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ മകൻ റഹാന്‍ വദ്ര; കാരണം ഇതാണ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് മകന്‍ വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി.