കുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്നുലക്ഷംരൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ ഗവ.യുപി സ്‌കൂളിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി വൈഷ്ണവന്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ