ബസന്തിന്റെ പരാമര്‍ശത്തോട് വിയോജിക്കുന്നു : മുഖ്യമന്ത്രി

സൂര്യനെല്ലി പെണ്‍കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജസ്റ്റിസ് ആര്‍ ബസന്തിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങശോട് പൂര്‍ണ്ണമായും വിയോജിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി. ബസന്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ തികച്ചു

ജസ്റ്റ്റ്റിസ് ബസന്തിനു വേണ്ടതു കരണത്തടി

സൂര്യനെല്ലി പെണ്‍കുട്ടിയെ അപഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് ആര്‍. ബസന്തിന്റെ കരണത്തടിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍.