സിറിഞ്ച് ഉപയോഗത്തിലൂടെ എച്ച്.ഐ.വി ബാധ: വ്യാജ ഡോക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍

കാന്‍പൂര്‍: ഒരു സിറിഞ്ച് തന്നെ തുടര്‍ച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ 20 ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് എച്ച്.ഐ.വി ബാധയുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ വ്യാജ ഡോക്ടര്‍