പുതിയ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് സംവിധാനവുമായി ഖത്തര്‍

ഖത്തറില്‍ തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴില്‍ ദാതാവിന്റെയും അവകാശങ്ങള്‍ ഒരു പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് സംവിധാനം വരുന്നു. ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള