സൂപ്പർ കിംഗ്സിനു വിജയം

ഐ പി എല്ലിൽ പൂനെ വാരിയ്ഴ്സിനെതിരെ സുപ്പർ കിംഗ്സിനു വിജയം.13 റൺസിനാണു പൂനെ വാരിയേഴ്സിനെ ചൈന്നെ തോൽ‌പ്പിച്ചത്.പൂനെ ഇരുപത് ഓവറിൽ