റോഡില്‍ നഗ്നനായി പുഷ്-അപ് എടുത്തയാള്‍ കാറിടിച്ചു മരിച്ചു

റോഡില്‍ നഗ്നനായി നിന്ന് പുഷ്-അപ് എടുത്ത യുവാവ് കാര്‍ ഇടിച്ചു മരിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ പോര്‍ട്‌ലാന്‍ഡിലെ ഒരു തെരുവില്‍ ജനങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പിനെ