അമ്മയും ഒന്നരവയസുള്ള മകളും കിണറ്റില്‍ ചാടി മരിച്ചു

അമ്മയും കുഞ്ഞും കിണറ്റില്‍ ചാടി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പുറനാട്ടുകര  അക്കരപ്പറ്റി വീട്ടില്‍  സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ സ്‌റ്റെല്ല (33)യും  ഒന്നര