ഐപിഎലില്‍നിന്നു വാരിയേഴ്‌സ് പുറത്ത്

ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫീസ് അടവില്‍ വീഴ്ചവന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഐപിഎലില്‍ നിന്ന് സഹാറയുടെ കീഴിലുള്ള പൂന വാരിയേഴ്‌സ് പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കൊച്ചി ടസ്‌കേഴ്‌സും