എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉശിര്; ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചടിയിൽ ആഹ്ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സുരേഷ്ഗോപി

പുൽവാമ ആക്രമണം നടന്ന് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ. 12 മിറാഷ് 2000 ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ...