ശബ്ദമില്ല, വീടുകേറലില്ല: ഇതുവരെ കണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇത്തവണ കേരളം കാണുക

പോളിങ്‌ ബൂത്തുകളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച്‌ ക്യൂ നിർത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാകും...

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പഠനസഹായം: പരസ്യ വിതരണം നിർത്തലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം

സഹായം നൽകുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ച് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതും പ്രചാരണം നടത്തുന്നതും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.