കേന്ദ്രസർക്കാർ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ബെല്‍-ഇഎംഎല്‍ ഏറ്റെടുത്ത് കേരളം

ഓഹരി കൈമാറ്റം നടന്നാലുടൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുനഃരുദ്ധാരണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കും.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ബാധ്യത: പ്രധാനമന്ത്രി

വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുക എന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയല്ല. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ജനക്ഷേമത്തിലാണെന്നും മോദി

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയിലെ 18 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നടന്നത് 1.17 ലക്ഷം കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്

ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ്.