എസ്.എന്.ഡി.പി പത്തനംതിട്ട വിളബര ജാഥ ജനുവരി 24 മുതല് 26 വരെ

പത്തനംതിട്ട:-‘എന്റെ യുവത്വം എന്റെ സമുദായത്തിന്‍ ‘ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ 24,25,26 തീയതികളില്‍ പത്തനംതിട്ട എസ്.എന്‍.ഡി.പി യൂത്ത്