വിജയ് പി നായര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്ടറേറ്റ് വ്യാജം; നിയമ നടപടിയുമായി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടന

ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇയാള്‍ക്ക് പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം നല്‍കി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന സര്‍വകലാശാല വെറും കടലാസ് സര്‍വകലാശാലയാണെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത്