പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ പിഎസ്എല്‍വി സി 23 വിക്ഷേപിച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ രാവിലെ 9.52 ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വഹിച്ചു കൊണ്്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിഎസ്എല്‍വി സി