ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകള്‍ പാചകം ചെയ്താല്‍ അടുത്ത ജന്മം നായയാകും;സ്വാമി നാരായണ്‍ ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്‍ കൃഷ്ണസ്വരൂപ് ദാസ്ജി

ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകള്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താല്‍ വരുന്ന ജന്മം നായയും അവര്‍ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷിച്ചാല്‍ പുരുഷന്‍ കാളയുമായി

ആര്‍ത്തവം ഉണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ നഗ്‌നരാക്കി പരിശോധന നടത്തി; പരാതിയുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍

ആര്‍ത്തവം ഉണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ വസ്ത്രമഴിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിലെ കോളേജിലാണ് അപമാനകരമായ സംഭവം നടന്നത്. ശ്രീ സഹജനന്ദ