പ്രതിഷേധക്കാരായാല്‍ ഇങ്ങനെ വേണം; കുട്ടി പേടിക്കുമെന്ന് അമ്മ, പാട്ടുപാടി കുഞ്ഞിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാര്‍, വീഡിയോ കാണാം

ബേബി ഷാര്‍ക്കെന്ന കുട്ടികളുടെ പാട്ടുപാടി കയ്യടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് അവര്‍ കാറിനെ വളഞ്ഞു.ഇതോടെ കുഞ്ഞും സന്തോഷവാനായി ചിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ