ശ്രീജേഷിന് കേരളം നൽകുന്നത് രണ്ട് കോടി രൂപയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജോലിയിൽ പ്രമോഷനും

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീജേഷിന് ജോയിന്റ് ഡയറക്‌ടറായാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നത്.

ആകാശയാത്രയിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഓഡിയോ ലോഞ്ചിങ് നടത്തി സൂര്യ ; സ്വപ്നം സഫലമായത് 70 കുട്ടികൾക്ക്

സാധാരണക്കാരന്റെ ആകാശയാത്രയെന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് പറ്റിയ ഇടം ഏതാണ്. ആകാശം