മരണപ്പെടുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ശരീരം സൗജന്യമായി നാട്ടില്‍ എത്തിക്കും; പദ്ധതിയുമായി നോര്‍ക്ക

നിലവിൽ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ മരണമടയുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ബന്ധുക്കള്‍/സുഹൃത്തുക്കള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ട്രെയിനുകളിലെ ദുരിത യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിയും ആയി റെയിൽവേ

ട്രെയിനിലെ തിരക്കിനനുസരിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ റയില്‍വേ ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ തിരക്കേറിയ 20 റൂട്ടുകളിലാണ്.തിരക്കേറിയ