ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ക്ഷേത്രത്തെ അതിന്റെ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റി; കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ശിവസേനാ എംപി

പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാനുള്ള ഭാഗം കേൾക്കാതെ ഇന്ന് രാജ്യസഭ ഒന്‍പത്​ ബില്ലുകളാണ് പാസാക്കിയത്.