നടന്‍ ഗോവിന്ദ്‌ പത്മസൂര്യയെ പ്രിയാമണിയുടെ രഹസ്യകാമുകനായി മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു

നടന്‍ ഗോവിന്ദ്‌ പത്മസൂര്യയെ പ്രിയാമണിയുടെ രഹസ്യകാമുകനായി മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌ത ഫോട്ടോകള്‍ ട്വീറ്റ്‌ ചെയ്‌തതോടെയാണ്‌ പ്രശ്നങ്ങൾ