പത്മരാജന്റെ പ്രശസ്‌തമായ ചിത്രം ‘കൂടെവിടെ’ ഹിന്ദിയില്‍ റീമെയ്‌ക്കിനൊരുങ്ങുന്നു.

പത്മരാജന്റെ പ്രശസ്‌തമായ ചിത്രം ‘കൂടെവിടെ’ ഹിന്ദിയില്‍ റീമെയ്‌ക്കിനൊരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച നായക കഥാപാത്രത്തെ പൃഥ്വിരാജ്‌ അവതരിപ്പിക്കും. ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍