യു എസിൽ കഴിയുന്ന ഹാരി രാജകുമാരനോടും ഭാര്യ മേഗനോടും സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ സ്വയം വഹിക്കണമെന്ന് ട്രംപ്

അമേരിക്കയിൽ കഴിയുന്ന ഹാരി രാജകുമാരനോടും ഭാര്യ മേഗനോടും സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ സ്വയം വഹിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.