പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവർക്ക്​ ജയിൽശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ്​ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവർക്ക്​ ജയിൽശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും; ഗോവധ നിരോധന നി​യമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന അലഹാബാദ്​ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിന് പിന്നാലെ; ഉത്തർപ്രദേശ്​ മുഖ്യമന്ത്രി