മുൻ കാമുകനെതിരെ മാനഭംഗ ശ്രമത്തിനു കേസ് നല്കിയതിനു പിന്നിൽ യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ല :പ്രീതിസിന്റ

മുൻ കാമുകനെതിരെ മാനഭംഗ ശ്രമത്തിനു കേസ് നല്കിയതിനു പിന്നിൽ യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ലെന്നു ബോളിവുഡ് താരം    പ്രീതിസിന്റ .