നായികാനായകന്മാര്‍ ഇരു മതവിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവർ: മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് ടെലിവിഷൻ പരമ്പര നിരോധിച്ചു

പരമ്പര നിരോധിച്ചതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക ടിവി ചാനലിനു കാരണം ബോധിപ്പിക്കാന്‍ നോട്ടീസും നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്....