ആന്തൂരിലെ പ്രവാസിയുടെ ആത്മഹത്യ; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മന്ത്രി ഓഫീസില്‍ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടു; മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ അനുമതിക്ക് കാലതാമസം വരുത്തിയില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.