രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോഡിയെ: അഡ്വാനിയുടെ മകള്‍ പ്രതിഭ

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍ രാജ്യത്തിനാവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോഡിയെയാണെന്ന്് എല്‍.കെ. അഡ്വാനിയുടെ മകള്‍ പ്രതിഭ. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ലോധി എസ്റ്റേറ്റില്‍ വ്യാഴാഴ്ച സമ്മതിദാന