രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും മറച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ ഭരണകൂടം വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതാപ് പോത്തന്‍

രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും മറച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ ഭരണകൂടം വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രതാപ് പോത്തന്‍. ജെഎന്‍യു