രാഷ്ട്രപതി ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യില്ല

രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യില്ല. പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും