പ്രമോദ് മുത്തലിക്കിന്റെ അംഗത്വം ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഇടപെട്ട് റദ്ദാക്കി

ശ്രീരാമസേന നേതാവ് പ്രമോദ് മുത്തലിക്കിന്റെ ബിജെപി അംഗത്വം ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഇടപ്പെട്ട് റദ്ദാക്കി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഹൂബ്ലിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍