ബാദലിനു റിക്കാര്‍ഡ്; മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തില്‍ അഞ്ചാംവട്ടം

പഞ്ചാബില്‍ പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദല്‍തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമെ ന്നു ശിരോമണി അകാലിദള്‍ വ്യക്തമാക്കി. എണ്‍പത്തഞ്ചുകാരനായ പ്രകാശ്‌സിംഗ് ബാദല്‍ അഞ്ചാംവട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി