എല്ലാ ദിവസവും ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്നതിനാല്‍ എനിക്ക് കൊവിഡില്ല: പ്രജ്ഞ സിംഗ് ഠാക്കൂര്‍

തുടക്കത്തില്‍ എനിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ടായിരുന്നു,എന്നാല്‍ ഞാന്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഗോമൂത്രം കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി

ഗോമൂത്രം കുടിച്ച് സ്തനാര്‍ബുദം ഭേദമായെന്ന വാദം; പ്രഗ്യാ സിങ്ങിന് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ

അവരെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറാണ് ഈ വാദം തെറ്റാണെന്നും പ്രഗ്യാ സിങിന് ക്യാന്‍സര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്...