കപ്പലിലെ ഓഫീസര്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താല്‍

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടിലിടിച്ച എംവി പ്രഭുദയ എന്ന ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലില്‍നി ന്നു കടലില്‍ ചാടിയതു കപ്പലിലെ സെക്കന്‍ഡ് ഓഫീസര്‍ തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്ക്