ഇരുട്ടിലൊരു ‘ഹോളിഡേ’

വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ സബ്‌സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ ‘ഹോളിഡേ’ ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പേരിലാണ് മാസത്തിലൊരു ദിവസം സബ്‌സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ചിടുക. ഈ ദിവസം രാവിലെ