കര്‍ഷക പ്രതിഷേധം ശക്തമായി; ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കർഷകർക്കെതിരേ നല്‍കിയ കേസ് പെപ്സി പിൻവലിച്ചു

പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാരുമായി കമ്പനി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായിയാണ് നടപടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പെപ്‌സിക്കെതിരെ കര്‍ഷകര്‍