ഹെഡ്‌സെറ്റിന്റെ വള്ളി കഴുത്തില്‍ കുരുക്കി പത്തുമാസം ചുമന്നു പെറ്റ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാന്‍ കഴിഞ്ഞു; പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അധവാ പ്രസവാനന്തര വിഷാദം അനുഭവസ്ഥയുടെ ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പ്

ഹെഡ്‌സെറ്റിന്റെ വള്ളി കഴുത്തില്‍ കുരുക്കി പത്തുമാസം ചുമന്നു പെറ്റ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാന്‍ കഴിഞ്ഞു; പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അധവാ പ്രസവാനന്തര